Bra att veta

Eken städ erbjuder hushållsnära tjänster med eller utan skattereduktion, och det är vi som ansöker om rutavdrag åt Dig. Det vill säga när Du får fakturan är halva arbetskostnaden redan avdragen.

Eken städ erhåller automatiskt skatteavdraget för privatpersoner och kunden faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen. Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat Eken städ i förväg kommer vi även fakturera den del som skulle täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl kommer Eken städ att fakturera hela summan utan RUTavdrag för den utförda tjänsten.

Kunden har själv ansvaret för att kontrollera med Skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden förbinder sig också att meddela per omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller hela avtalstiden.

RUT-avdraget täcker upp till max 50 000 kr per år och person. Observera att du måste ha tillräckligt med skatt för att kunna göra avdrag för rutarbete. Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag.
– Städning
–  Klädvård
– Snöskottning
– Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola, o s v.

På skatteverkets hemsida hittar Ni bra information om vad som gäller för RUT-avdraget.