Bra att veta

Ni kan känna er trygg när Eken städ är på besök.

Säkerhet är Eken städs kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.

• Vi följer företagets säkerhetsrutiner
• Nycklar hanteras kodat
• All personal bär företagskläder

Nycklar hanteras utifrån kundens vilja, smidigast är dock att Eken städ har en nyckel till kundens hem. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Eken städ personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas.

Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Eken städ för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc