Bra att veta

Kvalitén A och O – och så här gör vi för att säkerställa den.

För att våra tjänster ska hålla så hög kvalité som möjligt arbetar vi efter personligt utarbetade checklistor, vilka vi tar fram tillsammans med våra kunder innan uppdraget drar igång.

All vår personal utbildas kontinuerligt, liksom vi löpande genomför kvalitetskontroller. Vi tar förstås tillvara på de anställdas erfarenheter och idéer, liksom vi är mer än lyhörda för våra kunders önskemål och synpunkter. Återkoppla därför direkt ifall det finns några frågetecken gällande städningen. Både ris och ros är guld värt.