Bra att veta

Miljöarbetet en hjärtefråga på Eken städ.

För att göra så lite påverkan på miljön som möjligt använder vi oss gärna av kollektivtrafiken i vårt resande. För att minska kemikalieanvändningen nyttjar vi i görligaste mån mikrofiberdukar, och uppmuntrar våra kunder att köpa miljövänliga städprodukter.