• Bra att veta – om hur det funkar

    Om checklistor, städredskap, säkerhet, avbokningar…

Som kund hos oss får du ett rent hem, men också rejält med insparad tid. För att allt ska flyta på så bra som möjligt ger vi här några praktiska råd.

Om städbesöken

Städupplägg

Normalt arbetar Eken städ från en ordinarie städmall med städmoment som vi tillsammans kommer överens om. Checklister justeras vid första genomgången. Städmallen används sedan under hela städavtalets tid. Eken Städ utgår från att städmallen består under hela avtalstiden. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra, men ändringar från månad till månad eller från gång till gång accepteras inte då detta påverkar resultatet i längden.

Städredskap

För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt att kunden tillhandahåller bra städredskap. För att vi ska kunna utföra en bra städning krävs att vi har rena trasor. Glöm därför ej att tvätta trasorna mellan städtillfällena. Vid start av tjänsten köper kunden startpaket av städmaterial exkl dammsugare och mopp. All material är miljömärkt och beprövad. Detta är engångskostnad. Material som tar slut går bra att beställa ifrån Eken städ. Personal meddelar om något tar slut. Vi vill också påpeka att gamla redskap riskerar att skada golv och andra ömtåliga ytor.

Semester och ledighet hos Eken städ

Eken städ har inte semesterstängt utan är aktivt året runt, dock medger kunden att vikarie kan sättas in under sommaren och jul. Eken Städ har även stängt under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt avtalats. Städning som infaller på röda dagar flyttas i största mån till närliggande dag. Eken städ meddelar kunden i god tid innan.

Avbokning av städtillfälle

Det är kostnadsfritt att avboka städning fram till 24h innan inplanerat städning ( Inkommer avbokningen senare än så debiteras ni halva kostnaden) men för att ha möjlighet att boka personalen till andra uppdrag meddela gärna om Ni behöver ställa in städningen. Vi är oftast flexibla och hjälper gärna om Ni skulle behöva byta dag/tid.
Avbokningen ska ske direkt till Eken städ, i annat fall debiteras halva kostnaden. Akuta avbokningar (Någon i familjen insjuknar och måste uppsöka sjukhus eller att man på grund av smittorisk ej kan ta emot Eken städs personal) Akuta avbokningar måste ske snarast, dock minst 3 timmar innan städningen.

Du är inte bunden till något avtal, och behöver Du säga upp våra tjänster går det bra att göra det via e-post.

Vill Du veta mer om hur vi jobbar och vad vi har att erbjuda just Dig, kontakta oss på info@ekenstad.se – eller här, via en intresseanmälan. Därefter hör vi av oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök, där vi gemensamt tar fram ett för dig anpassat städprogram.

Välkommen till oss!

Säkerhet

Ni kan känna er trygg när Eken städ är på besök.

Säkerhet är Eken städs kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.

• Vi följer företagets säkerhetsrutiner
• Nycklar hanteras kodat
• All personal bär företagskläder

Nycklar hanteras utifrån kundens vilja, smidigast är dock att Eken städ har en nyckel till kundens hem. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Eken städ personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas.

Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Eken städ för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme…

Om något eller någon kommer till skada, har Eken städ en ansvarsförsäkring tecknad hos Folksam, vilken täcker skador på upp till tio miljoner kronor. Det innebär att om Eken städ och dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak eller personskada så ersätter Eken städ sådan skada (direkt skada eller direkt förlust). Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter detta kommer inte att beaktas.

Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret. Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan.

Skador som inte ersätts: Skador som uppkommit på grund av bristande information till städaren, t ex angående skötsel av en viss typ av material, ersätter Eken städ emellertid inte. Vi ersätter heller inte skador som åstadkommits på grund av att lösa/fasta inventarier inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas Eken städ som sedan noterar detta i arbetsordern. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej. Utbetalningar av ev skador sker direkt till kunden och oftast kvittas dessa ej mot kundfakturor.

RUT

Eken städ erbjuder hushållsnära tjänster med eller utan skattereduktion.

Det är vi som ansöker om rutavdrag åt Dig. Det vill säga när Du får fakturan är halva arbetskostnaden redan avdragen.

Eken städ erhåller automatiskt skatteavdraget för privatpersoner och kunden faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen. Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat Eken städ i förväg kommer vi även fakturera den del som skulle täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl kommer Eken städ att fakturera hela summan utan RUTavdrag för den utförda tjänsten.

Kunden har själv ansvaret för att kontrollera med Skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden förbinder sig också att meddela per omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller hela avtalstiden.

RUT-avdraget täcker upp till max 50 000 kr per år och person. Observera att du måste ha tillräckligt med skatt för att kunna göra avdrag för rutarbete. Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag.
– Städning
–  Klädvård
– Snöskottning
– Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola, o s v.

På skatteverkets hemsida hittar Ni bra information om vad som gäller för RUT-avdraget.

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitén A och O – och så här gör vi för att säkerställa den.

För att våra tjänster ska hålla så hög kvalité som möjligt arbetar vi efter personligt utarbetade checklistor, vilka vi tar fram tillsammans med våra kunder innan uppdraget drar igång.

All vår personal utbildas kontinuerligt, liksom vi löpande genomför kvalitetskontroller. Vi tar förstås tillvara på de anställdas erfarenheter och idéer, liksom vi är mer än lyhörda för våra kunders önskemål och synpunkter. Återkoppla därför direkt ifall det finns några frågetecken gällande städningen. Både ris och ros är guld värt.

Vårt miljöarbete

Miljöarbetet en hjärtefråga på Eken städ.

För att göra så lite påverkan på miljön som möjligt använder vi oss gärna av kollektivtrafiken i vårt resande. För att minska kemikalieanvändningen nyttjar vi i görligaste mån mikrofiberdukar, och uppmuntrar våra kunder att köpa miljövänliga städprodukter.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstifning och Eken städs integritetspolicy som du kan ta del av vid önskemål. Kontakta oss här i så fall.